O nama

ETF Robotics je grupa koja se bavi istraživanjem u oblasi robotike u okviru Odseka za signale i sisteme, Elektrotehničkog fakulteta (ETF), Univerziteta u Beogradu. Trenutni šef ETF Robotics grupe je prof. Veljko Potkonjak koji je postavio ključne pravace istraživanja: matematičko modeliranje dinamike robota, simulacija i primena robota. Rezultati istraživanja su do sada već realizovani kroz:

  • CAD sistem za robote;
  • Dinamičku analizu ljudskog i humanoidnog kretanja u sportu;
  • Virtuelnu laboratoriju za robotiku na osnovu dinamičkih modela robota (plus napredne vizualizacije);
  • itd;

Robotika na ETF-u se može smatrati kao deo takozvane Beogradske škole robotike, nezvanične ustanove čiji je osnivač svetski poznati naučnik Miomir Vukobratović i okupljeni istraživači robotike u Srbiji iz različitih institucija. Slobodno možemo reći da je moderna humanoidna robotika rođena u Beogradu, počevši od pionirskog rada M. Vukobratovića i njegovih saradnika Instituta Mihajlo Pupin u šezdesetim godinama prošlog veka. Oni su postavili matematičke temelje dinamički uravnoteženog dvonožnog hoda, formulišući čuvenu ZMP (Zero Moment Point) teoriju. Kao rezultat toga, prvi svetski aktivni egzoskelet (za paraplegičare) je razvijen i napravljen. Kasnije, broj originalnih rezultata u oblasti i industrijskih robota i humanoidne robotike izašao iz istraživanja sprovedenih u Srbiji.