Obrazovanje

Nastava

ETF nudi posebne kurseve stvaranje Mehatronika-Robotika okvir:

Kasnije dodati linkove prema Ovim predmetima:

Osnovne:

 • Mehanika – statika, (3 semestra dodiplomskih.)
 • Dinamika mehaničkih sistema (4 semestra dodiplomskih.)
 • Hidraulični kontrolni sistemi (. 5 semestar osnovnih studija),
 • Robotika i automatizacija (6 semestra dodiplomskih.)
 • Praktikum: CAD mašinskih sistema (6 semestra dodiplomskih.)
 • CNC sistemi i fleksibilna automatizacija (7 semestra dodiplomskih.)
 • Teorija robotskih sistema (8 semestru dodiplomskih.).

Diplomske (master):

 • CNC sistemi i fleksibilna automatizacija (ponavlja iz dodiplomskih),
 • Teorija robotskih sistema (ponavlja iz dodiplomskih),
 • Robot senzorima,
 • Robotski sistemi.

Doktorske studije:

 • Teorija robotskih sistema
 • Namenski robotski sistemi

Link ka virtuelnoj laboratoriji ja materijalima potrebnim za rad sa softverom.