Radionica 1

U ponedeljak, 12. decembra 2016. godine, u Privrednoj komori Srbije, održana je prva radionica projekta “Feasibility Study for Serbian Manufacturing Innovation Hub” (FS4SMIH). Skup je organizovan sa ciljem da proceni potrebu za institucionalizovanjem podrške inovacijama u oblasti primene robota u malim i srednjim proizvodnim firmama.

Radionica je deo aktivnosti projekta FS4SMIH, finansiranog od strane Evropske Unije u okviru ReconCell projekta i I4MS inicijative, Horizon2020 okvirnog programa. Konzorcijum ovog evropskog projekta sačinjavaju Elektrotehnički fakultet u Beogradu (rukovodilac projekta), Institut “Mihajlo Pupin”, kao i kompanija Servoteh d.o.o.

FS4SMIH tim je u sali Privredne komore Srbije okupio više od 70 zvanica iz kompanija, obrazovnih i istraživačkih institucija, resornih ministarstava, Fonda za inovacionu delatnost, kao i drugih organizacija. Prisustvo predstavnika gotovo svih nivoa obrazovanja i privrede, omogućilo je plodne diskusije i aktivnu razmenu mišljenja.

Pored organizatora, kao pozvani izlagači prisutnima su se između ostalog obratili profesor Zoran Jovanović (dekan Elektrotehničkog fakulteta), Mihailo Vesović (zamenik generalnog menadžera Privredne komore Srbije), profesor Viktor Nedović (pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), dr Ivan Rakonjac (direktor Fonda za inovacionu delatnost), Dejan Šuvakov (programski rukovodilac za mala i srednja preduzeća, kompetitivnost i inovacije pri delegaciji EU u Srbiji), kao i profesor Aleš Ude (rukovodilac odseka za Automatiku, Biokibernetiku i Robotiku na Institutu “Jožef Stefan” u Ljubljani), koji je ujedno i supervizor projekta FS4SMIH.

Više detalja o radionici možete pogledati na sledećem linku: http://robot.etf.rs/wp-content/uploads/2016/12/Izvestaj-sa-FS4SMIH-radionice.pdf