Radionica 2

U sredu, 24. maja 2017. godine, u Sali Privredne komore Srbije, održana je druga FS4SMIH radionica, organizovana sa ciljem da proceni potrebu za institucionalizovanjem podrške inovacijama u oblasti primene robota u malim i srednjim proizvodnim firmama.

Radionica je deo aktivnosti projekta FS4SMIH (Feasibility Study for Serbian Manufacturing Innovation Hub), finansiranog u okviru ReconCell projekta i I4MS inicijative, Horizon2020 okvirnog programa. Konzorcijum ovog evropskog projekta sačinjavaju Elektrotehnički fakultet u Beogradu (rukovodilac projekta), Institut “Mihajlo Pupin”, kao i kompanija Servoteh d.o.o.

U sali Privredne komore Srbije bilo je okupljeno više od 50 zvanica iz obrazovnih i istraživačkih institucija, kompanija, resornih ministarstava, kao i drugih organizacija. Prisustvo odabranih predstavnika sektora obrazovanja i privrede, omogućilo je aktivnu diskusiju i korisne sugestije.

Pored organizatora, kao pozvani izlagači prisutnima su se između ostalog obratili: docent Saša Stojanović (pomoćnik ministra za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), profesor Viktor Nedović (pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja), Vladimir Vojvodić (samostalni stručni savetnik u Inovacionom fondu), dr Srđan Verbić (tim za inovacionu delatnost, RSJP), kao i dr Milica Đurić (v.d. direktor u Inovacionom centru, ETF). Skupu su se obratili i gosti iz inostranstva: dr Davorka Moslavac Forjan (menadžer analize tržišta i tehnologije, Inovacioni centar “Nikola Tesla”, Zagreb, Hrvatska), kao i Anastasia Garbi (koordinator projekta) i dr Adam Schmidt (tehnički menadžer) ispred HORSE projekta kojim koordinira European Dynamics (Atina, Grčka).