Nastava

ETF nudi posebne kurseve u okviru usmerenja Mehatronika/Robotika:

Osnovne studije:

 • Mehanika – statika (3. semestar osnovnih studija),
 • Dinamika mehaničkih sistema (4. semestar osnovnih studija),
 • Hidraulični kontrolni sistemi (5. semestar osnovnih studija),
 • Robotika i automatizacija (6. semestar osnovnih studija),
 • Praktikum: CAD mašinskih sistema (6. semestar osnovnih studija),
 • CNC sistemi i fleksibilna automatizacija (7. semestar osnovnih studija),
 • Teorija robotskih sistema (8. semestar osnovnih studija).

Diplomske (master) studije:

 • CNC sistemi i fleksibilna automatizacija (ponavlja se iz osnovnih studija),
 • Teorija robotskih sistema (ponavlja se iz osnovnih studija),
 • Robot senzorima,
 • Robotski sistemi.

Doktorske studije:

 • Teorija robotskih sistema,
 • Namenski robotski sistemi.