Nagrade

 • IcETRAN Nagrada (2014) – Nagrada za najbolji rad mladih istraživača u oblasti Robotike i Fleksibilne Automatizacije, na 1. IcETRAN Konferenciji. Rad: K. Jovanovic, J. Vranic, „Muscle models for Accurate simulation of human movements“, Proc. the 1st IcETRAN Conference, Vrnjacka Banja, Serbia, June 2014.

  Dobitnik nagrade: Kosta Jovanovic

 • SANU (Srpska akademija nauka i umetnosti) Nagrada (2013) – Nagrada za izuzetne rezultate i naučna dostignuća u toku poslednjih deset godina iz oblasti tehničkih i srodnih nauka.

  Dobitnik nagrade: prof. dr Veljko Potkonjak

 • Klub SUPERSTE (2013) - Nagrada kluba SUPERSTE za najboljeg mladog naučnika u oblasti prirodnih i tehničkih nauka u Srbiji.

  Dobitnik nagrade: Kosta Jovanovic

 • ETRAN Nagrada (2013) – Nagrada za najbolji naucni rad u oblasti Robotike i Fleksibilne Automatizacije, na 57. ETRAN Konferenciji.Rad: V. Petrovic, K. Jovanovic, V. Potkonjak, „ZMP Approach to the Critical Design of a Mobile Platform for the Semi-Anthropomimetic Robot“, Proc. The 57th ETRAN Conference, Zlatibor, Serbia, June 2013.

  Dobitnik nagrade: Vladimir Petrovic

 • Nagrada grada Beograda (2012) – Događaj 2012. godine u Beogradu.Događaj: Dani Buducnosti: Robotika

  Dobitnici nagrade: prof. dr Veljko Potkonjak, asistent Kosta Jovanovic (u okviru grupe od troje, uz Aleksandru Drecun – Centar za Promociju Nauke)

 • Nagrada Fondacije Nikola Tesla (2011) – U oblasti stvaralastvo mladih u 2011. godini.Dobitnik nagrade: Kosta Jovanovic
 • ICAMES (2011) – Prva nagrada na 17. tradicionalnom, internacionalnom takmicenju studenata u oblasti inzenjerstva. Naziv projekta: „Engineering approach to modeling and control of the antropomimetic robot“.
  Dobitnici nagrade: ETF Robotics tim (clanovi tima: Nenad Bascarevic, Predrag Milosavljevic, Marija Tomic; savetnik tima: Kosta Jovanovic)
 • Nagrada Univerziteta u Beogradu (2010) – Za najbolji studentski naucni rad u oblasti tehnicko-tehnoloskih fakulteta na Univerzitetu u Beogradu u 2010. godini.

  Dobitnik nagrade: Kosta Jovanovic

 • ETRAN Nagrada (2010) - Nagrada za najbolji naucni rad u oblasti Robotike i Fleksibilne Automatizacije, na 54. ETRAN Konferenciji.Rad: B. Svetozarevic, K. Jovanovic, “Control of Compliant Anthropomimetic Robot Joint”, Proc. The 54th ETRAN Conference, Donji Milanovac, Serbia.

  Dobitnik nagrade: Bratislav Svetozarevic

 • ETRAN Nagrada (2006) – Nagrada za doprinos nauci u oblasti Robotike i Fleksibilne Automatizacije.

  Dobitnik nagrade: prof. dr Veljko Potkonjak

 • Nagrada grada Beograda (2003) – Za naucni doprinos u 2003.

  Dobitnik nagrade: prof. dr Veljko Potkonjak (u okviru grupe od cetiri naucnika)

 • Nagrada Fondacije Nikola Tesla (1985) – Za doprinos nauci.

  Dobitnik nagrade: prof. dr Veljko Potkonjak (u okviru grupe od pet naucnika)

 • ETAN Nagrada (1984) – Nagrada za najbolji naucni rad u oblasti Robotike i Fleksibilne Automatizacije, na 28. ETAN Konferenciji.Rad: V. Potkonjak, „Computer-Aided Choice of Dimensions of Manipulation Mechanisms“, Proc. The 28th ETAN Conference, Split, Yugoslavia, June 1984.

  Dobitnik nagrade: dr Veljko Potkonjak