Завршни радови студената

Завршни радови – актуелни

1. Дизајн, моделирање и контрола егзоскелета лакта који користи “soft“ роботске технологије
2. Моделовање и управљање „soft“ роботским манипулатором током задатака интеракције
3. Развој оквира за процену људских аспеката за ефикасну и безбедну физичку сарадњу човека и робота у индустријском окружењу

Мастер радови – завршени

Лутров Алекса (2022) – Процена когнитивних процеса радника применом ЕЕГ сигнала при извршавању колабораивног задатка са роботом.

Ненадовић Милош (2022) – Фузија података са камере и CAD 3D модела предмета у формирању визуелне повратне спреге код индустријских робота.

Митровић Богдан (2021) – Анализа задатака дворучне манипулације употребом колаборативног дворучног робота. Видео.

Видаковић Никола (2021) – Неинвазивна естимација крутости и адаптивно управљање зглобова робота променљиве крутости

Станковић Емилија (2021) – Развој апликативног интерфејса за повезивање оптичког 3Д скенера и индустријског колаборативног робота

Панин Ђорђе (2021) – Учење подстицањем у компјутерској визији за планирање хватања помоћу робота. Видео.

Вељовић Миљан (2021) – Упоредна анализа алгоритама за планирање кретања аутономних мобилних робота

Луковић Алекса (2020) – Примена вештачке интелигенције у мобилној роботици и аутономној вожњи

Видео: MasterThesisAleksaLukovic

Бечановић Филип (2020) – Анализа људског покрета употребом инверзног оптималног управљања

Брановић Зорана (2020) – Синтеза управљања индустријским роботом УР5 по позицији и брзини

Медин Марко (2020) – Веб апликација за локализацију и управљање кретањем аутономног мобилног робота – ВИДЕО

Марковић Горана (2020) – Електротактилна стимулација као интерфејс за коришћење и управљањероботским системима

Презентација: MasterThesisMarkovicGorana

Ковачевић Петар (2020) – Анализа људских покрета употребом минимално инвазивнихширокодоступних сензора и оптимизационог приступа

Шумарац Јован (2020) – Синтеза управљања индустријским Универзалним роботом UR-5 по сили и моменту на хватаљци

Богосављевић Марија (2019) – Идентификација параметара динамике индустријског робота

Недељковић Никола (2019) – Виртуелна лабораторија за роботику – инфраструктура серверске апликације

Ђукић Јанко (2019) – Виртуелна лабораторија за роботику – софтверска имплементација мрежне апликације

Кашић Никола (2019) – Реализација метода за управљање индустријским роботом у контактним и бесконтактним задацима

Чабаркапа Горан (2019) – Управљање роботским системом TurtleBot3 преко Raspberry Pi 3 модула и веб интерфејса

Кнежевић Милан (2019) – Развој система за каскадно управљање зглоба робота

Продановић Андрија (2018) – Моделирање и управљање хипер-редундантног подснаженог робота

Сеничић Давид (2018) – Симултана локализација и мапирање употребом мобилног робота заснованог на РОС-у

Петрињац Арсеније (2018) – Праћење и мапирање кретања објеката у простору помоћу DaNI роботске платформе и ултразвучних сензора

Кнежевић Никола (2018) – Аутономно репрограмирање робота демонстрирано на процесу палетизације

Кнежевић Јована (2018) – Управљање SCARA конфигурације робота у контактним и бесконтактним задацима

Мајсторовић Предраг (2018) – Испитивање утицаја различитих метода планирања трајекторије на прецизност рада индустријских робота

Глушчевић Предраг (2017) – Управљање и надзор аутоматизованог пнеуматског улагача

Обрадовић Вук (2017) – Хардверска реализација управљачког система роботског зглоба са погоном променљиве крутости

Симеуновић Јелена (2017) – Демонстрација рада индустријског робота ABB IRB120 коришћењем Robotics Toolbox библиотеке

Петровић Никола (2017) – Естимација кинематских параметара роботског манипулатора на основу позиције завршног уређаја

Радић Милица (2017) – Израда пројекта електричне шеме за систем флексибилне роботске ћелије са два индустријска робота

Живановић Зоран (2017) – Употреба StateFlow машине за визуелизацију и управљање аутоматизованих система

Лукић Данко (2017) – Демонстрација рада индустријског робота са три степена слободе коришћењем софтверске библиотеке Robotics toolbox

Дипломски радови – завршени

Крунић Јован (2022) – Моделовање и контрола континуалног меког манипулатора током контактних задатака

Тонић Данило (2022) – Аутономно управљање формулом у симулираном окружењу

Мацура Марко (2022) – Управљање колаборативног робота употребом рачунарске визије коришћењем OpenCV и ROS платформи

Денић Дамјан (2022) – Употреба ROS и MoveIt платформи за програмирање колаборативних робота у Газебо симулатору.

Ћосић Ивана (2022) – Пројектовање и експериментална валидација управљања погонима робота са серијском еластичношћу у трансмисији

Топаловић Наталија (2022) – Реализација и компаративна анализа контролера за управљање брзином и позицијом роботског актуатора

Рашић Милош (2022) – Пројектовање хардвера и софтвера полуаутономне роботске платформе – ровера. ВИДЕО.

Класановић Данило – Примена радарског сензора у индустријској роботици ради заштите од судара и стварања кооперативног радног простора.

Ђорђевић Тијана (2022) – Индустријски 3-осни манипулатор: пројектовање, реализација и пример примене.

Шушњар Марко (2021) – Аутономно истраживање и мапирање простора употребом два мобилна робота – ВИДЕО, БАФА награда за најбољи дипломски рад на ЕТФ-у 2021. године

Ђорђевић Наталија (2021) – Праћење линије помоћу робота користећи обраду слике

Секе Ервин (2021) – Локализација и навигација мобилног робота у лавиринту на основу информација добијених са екстерне камере

Вуковић Јована – Задавање кретања аутономног мобилног робота помоћу гласовних команди

Божић Вукашин – Реализација алгоритма контроле роботизоване ПТЗ главе камере за праћење објеката

Стојковић Петар – Стабилизација линије видљивости Пан-Тилт системом

Видаковић Никола (2020) – Систем за аутоматску калибрацију сензора силе и момента код индустријских робота – ВИДЕО

Обреновић Никола (2020) – Моделирање и управљање нове генерације роботских погона

Јовановић Душан (2020) – Симулација и контрола скакања за ходајуће роботе

Ненадовић Милош (2020) – Навигација и мапирање простора код аутономних мобилних робота

Скакун Марко (2020) – Подешавање матрице крутости завршног уређаја кинематски редундатногиндустријског робота

Јанић Милица (2019) – Реализација роботизоване манипулације са интегрисаном визијом

Лазаревић Милош (2019) – Реализација флексибилног система за манипулацију објектима на покретној траци променљиве брзине употребом робота

Дејановић Катарина (2019) Управљање серијски еластичним актуаторима клизним управљањем

Перић Лазар (2018) – Адаптивни грипер индустријског робота са интегрисаним системом за компјутерску визију и бежично управљање

Богосављевић Марија (2018) – Управљање индустријском роботском ћелијом употребом програмабилног логичког контролера

Суботић Петар (2018) – Компаративна анализа метода за планирање трајекторије погона робот

Петровић Никола (2018) – Мапирање простора и локализација робота на примеру DaNI роботске платформе

Ракић Лазар (2018) – Алгоритми за планирање кретања мобилних робота у присуству препрека

Медин Марко (2018) – Планирање кретања и управљање роботом FarmBot коришћењем виртуелне платформе V-Rep

Шешељ Вељко (2018) – Управљање индустријским роботом ABB IRB-120 употребом програмског пакета LabVIEW

Шумарац Јован (2018) – Планирање кретања квадрикоптера управљаног backstepping методом у затвореном простору

Митровић Богдан (2018) – Снимање људских покрета инерцијалним сензорима у циљу генерисања човеколиког кретања код робота

Брановић Зорана (2018) – Планирање кретања квадрикоптера управљаног LQR методом у отвореном простору

Вељовић Миљан (2018) – Моделирање и управљање мобилних робота са Акермановим и трицикл погоном

Панин Ђорђе (2018) – Управљање роботском руком Denso BC6577G са микрофоном у циљу одређивања акустичких карактеристика музичких инструмената

Пејчић Дејан (2018) – Практична реализација процеса монтаже употребом АББ робота

Кнежевић Милан (2017) – Управљање индустријским роботом Denso VS657 употребом програмског пакета LabVIEW

Митровић Милан (2017) – Реализација система за палетирање употребом индустријског робота АВВ IRB120

Кашић Никола (2017) – Поређење метода за управљање индустријским роботима

Ђерић Јелена (2017)- Симулација и оптимално планирање кретања робота FarmBot коришћењем програмских пакета V-REP и MATLAB

Недељковић Никола (2017) – Конвенционални и модификовани Денавит-Хартенбергови параметри за израчунавање кинематике робота

Ђукић Јанко (2017)  – Инверзна кинематика робота са шест степени слободе

Сеничић Давид (2017) – Употреба РОС мета-оперативног система у пројектовању флексибилне роботске аутоматизације

Марић Загорка (2016) – Кинематика мобилних робота

Кнежевић Јована (2016) – Развој симулационог модела индустријског робота SCARA конфигурације