Чланови

Оснивач групе

Veljko Potkonjak Проф. др Вељко Поткоњак

Редовни професор у пензији, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3370164

Е-пошта: potkonjak@yahoo.com

Биографија: Download CV

Библиографија: Google Scholar

Вођа групе

Ванр. проф. Коста Јовановић

Ванредни професор, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3218318

Е-пошта: kostaj@etf.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Сениор истраживачи

др Маја Трумић

Научни сарадник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 64 8609776

Е-пошта: majat@hotmail.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

др Бранко Лукић

Научни сарадник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3218318

Е-пошта: branko@etf.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

др Завиша Гордић

Истраживач сарадник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3218318

Е-пошта: zavisa89@gmail.com

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

др Филип Бечановић

Истраживач сарадник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Е-пошта: becaphilippe@gmail.com

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Сарадници – студенти докторских студија

Никола Кнежевић

Асистент, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3218318

Е-пошта: knezevic@etf.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Милош Петровић

Истраживач сарадник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Е-пошта: petrovic.milos@etf.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Горана Марковић

Истраживач приправник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду Истраживач сарадник, Техналија Србија

Е-пошта: goranamarkovic@hotmail.com

Биографија: LinkedIn

Библиографија:

Јован Шумарац

Истраживач сарадник, Институ Михајло Пупин – Центар за роботику

Е-пошта: jovan.sumarac@pupin.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија:

Емилија Станковић

Инжењер роботике, Манганоробот

Email: emilijazstankovic@gmail.com

Biography: LinkedIn

Bibliography:

Сарадници – студенти мастер студија

Никола Ружић

Мастер студент, Електротехнички факултет у Београду

Хонорарни софтверски инжењер у Институту за кардиоваскуларне болести „Дедиње“

Email: n.ruzic45@protonmail.com

Biography: LinkedIn

Bibliography:

Алумни

Bratislav Svetozarevic др Братислав Светозаревић

Научни саветник, EMPA, Швајцарска

CEO и суоснивач, Zurich Soft Robotics

Е-пошта: bratislavs@control.ee.ethz.ch

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Predrag Milosavljevic др Предраг Милосављевић

Инжењер развоја, Zumbach Electronics Corp.

Е-пошта: pele.inc@gmail.com

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Scopus

Nenad Bascarevic Ненад Башчаревић

Водећи програмер, Ubisoft Belgrade

Е-пошта: nenadcacak@gmail.com

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Scopus

др Марија Радмиловић (девојачко Томић)

Научни сарадник, Институт Михајло Пупин – Центар за роботику

Телефон: +381 69 1812920

Е-пошта: marija.tomic@pupin.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Vladimir Petrovic др Владимир Петровић

Е-пошта: vpetrovic@etf.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar