Чланови

Оснивач групе

Veljko Potkonjak Проф. др Вељко Поткоњак

Редовни професор у пензији, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3370164

Е-пошта: potkonjak@yahoo.com

Биографија: Download CV

Библиографија: Google Scholar

Вођа групе

Доцент Коста Јовановић

Доцент, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3218318

Е-пошта: kostaj@etf.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Сарадници – студенти докторских студија

Vladimir Petrovic Владимир Петровић

Истраживач сарадник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3218318

Е-пошта: vpetrovic@etf.rs

Биографија: Download CV

Завиша Гордић

Истраживач сарадник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3218318

Е-пошта: zavisa89@gmail.com

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Бранко Лукић

Истраживач сарадник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3218318

Е-пошта: brankolukic1@gmail.com

Биографија: Download CV

Никола Кнежевић

Асистент, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 11 3218318

Е-пошта: knezevic@etf.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Маја Трумић

Истраживач приправник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Телефон: +381 64 8609776

Е-пошта: majat@hotmail.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Милош Петровић

Истраживач приправник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Е-пошта: petrovic.milos@etf.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија:

Филип Бечановић

Истраживач приправник, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Е-пошта: becaphilippe@gmail.com

Биографија: LinkedIn

Библиографија:

Горана Марковић

Истраживач сарадник, Техналија Србија

Е-пошта: goranamarkovic@hotmail.com

Биографија: LinkedIn

Библиографија:

Јован Шумарац

Истраживач сарадник, Институ Михајло Пупин – Центар за роботику

Е-пошта: jovan.sumarac@pupin.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија:

Бивши чланови

Bratislav Svetozarevic Братислав Светозаревић

Е-пошта: bratislavs@control.ee.ethz.ch

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Predrag Milosavljevic Предраг Милосављевић

Е-пошта: pele.inc@gmail.com

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Scopus

Nenad Bascarevic Ненад Башчаревић

Е-пошта: nenadcacak@gmail.com

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Scopus

Марија Радмиловић (девојачко Томић)

Телефон: +381 69 1812920

Е-пошта: marija.tomic@pupin.rs

Биографија: LinkedIn

Библиографија: Google Scholar

Milivoje Majstorovic Миливоје Мајсторовић

Биографија: Download CV