БРХ – Сервиси

Belgrade Robotics Hub (BRH) је неформална организација кључних актера у роботици основана као партнерство између Универзитета у Београду, партнерских компанија и организација.

Чланови БРХ су три водеће роботичке лабораторије Универзитета у Београду (ЕТФ Роботика на Електротехничком факултету, Центар за роботику Института Михајло Пупин и Лабораторија за роботику и вештачку интелигенцију Машинског факултета), партнерске компаније (АББ Србија, Сервотех, ТипТех, Gimatic и Vision Equipment) и Научно-технолошки парк Београд.

Мисија BRH је да компанијама, студентима, инвеститорима, иноваторима, креаторима политике и широј јавности пружи висококвалитетне услуге везане за роботику у образовању, технологији и пословању. Циљ нам је да континуирано доприносимо иновацијама у роботици, продуктивности и конкурентности компанија, отварајући нове могућности младим инжењерима у Србији и стимулишемо интеракцију у регионалној роботичарској заједници.

Визија BRH је да будемо кључна тачка, покретач, креатор и највећа подршка у истраживању, образовању и примени роботике у Србији и шире у региону југоисточне Европе.

BRH услуге:

 • Екосистем и умрежавање:
  • Изградња екосистема, саветовање, посредовање, стварање свести
  • Радионице, семинари и други догађаји за размену знања и искуства
  • Заступање интереса током састанака и конференција, организовање посета, сајмова
 • Техничке услуге:
  • Заједничко, пред-конкурентно истраживање и развој
  • Специфично истраживање и развој, развој концепта технологије, доказ концепта
  • Валидација концепта, израда прототипа, производња малих серија
  • Изнајмљивање опреме, уступање високтехнолошке инфраструктуре и лабораторијских капацитета
  • Подршка у сертификацији, квалификацији и демонстрацији производа
 • Проналажење инвестиција:
  • Повезивање са изворима финансирања, инвестициони планови
  • Идентификација могућности, стварање конзорцијума, израда предлога
  • Простор за експерименталну и пилот производњу
 • Обука, образовање:
  • Специјализовани курсеви о екосистему/технологији/бизнису, развој стратегије на тему образовања